Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 29 sierpnia 2017

Bezpiecznie nad wodą

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW zorganizował dzisiaj w Katowicach spotkanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Akcji przyglądał się wicewojewoda śląski Mariusz Trepka.

W wydarzeniu, które odbyło się nad stawem Morawa w Katowicach-Szopienicach, na terenie 10. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego, wzięli udział m.in. uczestnicy półkolonii zorganizowanych przez Śląską Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego oraz grupa dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych. Akcja zorganizowana została wspólnie z Komendą Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Szkołą Policji w Katowicach, Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Ochotniczą i Państwową Strażą Pożarną w Katowicach.

Program wydarzenia podzielono na dwie części. Najpierw uczestnicy brali udział w działaniach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa nad wodą, w ramach których przeprowadzono m.in. prelekcje, pokaz z udziałem psa policyjnego, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy czy prezentacje sprzętu wykorzystywanego przez straż pożarną i ratowników wodnych. Po części edukacyjnej grupa udała się na wybrzeże, gdzie miał miejsce pokaz przedstawiający ratowanie tonącego człowieka z udziałem psa ratownika, szkolenie z zakresu posługiwania się sprzętem wodnym oraz zawody sportowe na kajakach.

 „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” to informacyjno-edukacyjna akcja mająca na celu promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą i uprawiania sportów wodnych. Jej adresatem są zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli, w tym osoby zarządzające obszarami wodnymi i kąpieliskami. Projekt, nad którym honorowy patronat przyjął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowany jest na terenie całego kraju od czerwca do września 2017 r.

Galeria zdjęć

Wróć