Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 27 listopada 2017

Aż 80 mln zł na Senior+

O najnowszej edycji programu „Senior+” i zmianach w systemie pomocy społecznej rozmawiano dziś w bielskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w poprzedzającym je briefingu uczestniczyli m.in. przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – sekretarz stanu Stanisław Szwed oraz podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska, a także wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

W 2018 roku na program „Senior+” przeznaczona zostanie najwyższa w historii kwota: 80 milionów złotych, która pozwoli na utworzenie ok. 310 nowych placówek, w tym 60 Dziennych Domów i 250 Klubów „Senior+”, w tym około 20 nowych placówek w województwie śląskim – zapowiedział wiceminister Stanisław Szwed.

Cieszę się, że w naszym województwie są samorządy, które skorzystały z programu „Senior+”. Jednym z przykładów jest niedawno otwarty klub seniora w Ujsołach. Został on bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność. Klub jest miejscem, w którym samotne osoby, dotychczas zamknięte w domu, mogą realizować swoje pasje. A czasami wystarczy, że mogą się z kimś spotkać – mówił podczas briefingu wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Elżbieta Bojanowska przekazała szczegóły nowej edycji  „Senior+”, zapowiadając przy okazji ogłoszenie kolejnego programu dedykowanego samorządom, który przygotowało MRPiPS. Przedstawiła również planowane wartości dotacji w ramach programu „Senior+” w 2018 roku. – Oprócz seniorów dbamy także o bezdomnych. Prócz dotychczasowych form wsparcia, takich jak schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, wprowadzamy schronisko z miejscami opiekuńczymi – dodała.

Następnie przedstawiono realizację tego programu na terenie województwa śląskiego, jak również zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w tym zakresie, m.in. z gminy Ujsoły, gdzie od ponad miesiąca prężnie działa klub seniora. Ponadto w trakcie spotkania omówiono działania realizowane w obszarze pomocy społecznej dotyczące mieszkań chronionych, środowiskowych domów samopomocy czy bezdomności.

Na zakończenie zainteresowani mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z funkcjonowaniem Klubu „Senior Plus” działającego w Wilamowicach. – Zamiast siedzieć w kapciach przed telewizorem możemy tutaj się spotkać, porozmawiać, mamy różne ciekawe zajęcia – opowiada Anna Kóska. Jedni śpiewają, inni robią na drutach albo tworzą rękodzieło. To lepsze niż siedzenie w domu – wtóruje jej pani Irena. Klub liczy 19 członków pochodzących z okolicznych miejscowości.

***

Program „Senior+” na lata 2015-2020 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o pomocy społecznej. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez m.in. tworzenie ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym i zwiększanie miejsc w istniejących już placówkach (Dziennych Domach i Klubach „Senior+”).

Program obejmuje wszystkie województwa, a udział w nim jest dobrowolny. Samorządy, które otrzymają w jego ramach dotacje, zobowiązane są do utrzymania trwałości realizacji zadań objętych Programem przez okres co najmniej 3 lat.

Galeria zdjęć

Wróć