Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Bezpieczne Ferie 2022”

 

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 14 stycznia 2022 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęły się działania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2022", które potrwają do 28 lutego 2022 r.
W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2022", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
W tym roku należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i higieny w aspekcie stanu epidemii COVID-19, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wspólnie z Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zachęcamy również do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu
Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą będzie można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

 

Całodobowa Linia Interwencyjna:

32 20 77 077

Kategoria: Bezpieczne Ferie

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Bezpieczna Woda poradnik 2.34 MB 2020-01-02 13:31:54
Wykaz miejsc kontroli autokarów 404.22 KB 2022-01-14 09:53:32
Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję "Bezpieczne Ferie 2022" 98.91 KB 2022-01-14 09:57:00