Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dane kontaktowe dotyczące interwencji związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Drogi krajowe i autostrady

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5; 40-017 Katowice

 /  (32) 25 96 706
 sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl
 www.gddkia.gov.pl

 

Drogi wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice

 (32) 781 92 11

 032 781 91 95 (w godz. pracy)
 w sytuacjach kryzysowych (32) 781 92 11 obsługiwany jest całodobowo
 (32) 781 92 00
 rzecznik@zdw.katowice.pl
 www.zdw.katowice.pl

 

Pozostałe drogi (powiatowe, gminne)

W przypadku wystąpienia na drogach utrudnień i zagrożeń związanych z zimą można interweniować we właściwym terytorialnie powiatowym centrum zarządzania kryzysowego.

 Dane kontaktowe PCZK