Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

Podstawy prawne i uwagi

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 514 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r., poz. 602 ze zm.);

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która zmianiła ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) prosimy o zapoznanie sie z tymi zmianami (tekst dotyczący ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący postępowania kwalifikacyjnego do odbywania modułowych specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych http://www.archiwalnastrona.slask.eu/pics/ico/blank.gif

 

Pismo Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące możliwości oraz konsekwencji rozpoczynania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury przez lekarzy, którzy w trakcie postępowania kwalifikacyjnego lub po rozpoczęciu rezydentury przystąpili do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskali tytuł specjalisty: MZ-NSK-842-15279-96/MŚ/12

 

Pismo Ministerstwa Zdrowia, Departamenu Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujące w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 roku ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 113, poz. 658): MZ-NSK-075-28331-1/MF/11