Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

Komunikaty

Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów

 

Komunikaty Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy i lekarzy dentystów

 

 

Potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniu konkursowym przez lekarza i lekarza dentystę

 

Stanowisko Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia w sprawie obowiązywania  zaktualizowanego modułu specjalistycznego programu specjalizacji w dziedzinie pediatrii

Zgodnie z pismem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia znak: NSK.841.5.2018.BB z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje , że zaktualizowany moduł specjalistyczny programu specjalizacji w dziedzinie pediatrii, zatwierdzony przez Podsekretarza Stanu Marka Tombarkiewicza  w dniu 21 listopada 2017 r. obowiązuje lekarzy, którzy zakwalifikowali się do odbywania ww. specjalizacji od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2014 r.