Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ulgi

Umorzenie, odroczenie terminu i rozłożenie na raty należności budżetowych

 • Uwaga!
   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), powoduje, że Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeanalizowania przesłanek umożliwiających przyznanie wnioskowanej ulgi, które będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie wnioskowanej ulgi. Dane te będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych. Dane nie będą profilowane. Przysługuje też prawo dostępu do danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi będzie można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 32 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl.

 • Krok I

  Aby uzyskać umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty należności budżetowych należy:

  Napisać wniosek o umorzenie/ odroczenie terminu spłaty/ rozłożenie na raty należności.

   

 • Krok II

  Dokonać opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

  Opłaty dokonać można:

  • na konto URZĘDU MIASTA KATOWICE  (52 1020 2313 2672 0211 1111 1111);
  • w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 25 pok. 121)

  oraz innych punktach inkasa opłaty skarbowej lub placówkach banku PKO BP na terenie miasta Katowice wskazanych na stronie.

  UWAGA:

  • Wnioski dotyczące ulg z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zwolnione są z opłaty skarbowej.
  • Wnioski dotyczące należności cywilnoprawnych nie wymagają uiszczenia opłaty skarbowej.

 • Krok III

  Oryginał opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku i następnie złożyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

  • pocztą (na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25;
   40-032 Katowice),
  • osobiście w siedzibie Urzędu ( Biuro Obsługi Klienta stanowiska 23 i 24),
  • w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap wniosek wraz z opłatą skarbową można także składać elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ePuap:

  Do wniosku załączyć można także dodatkowe, uzasadniające go dokumenty, w tym w szczególności :

  • dokumenty o źródłach i wysokości dochodów;
  • dokumenty potwierdzające stałe wydatki ( opłaty, koszty leczenia/ rehabilitacji, alimenty, wysokość rat kredytów, itd.)
  • dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej;
  • inne, w tym oświadczenie do pobrania.

 • Krok IV

  Oczekiwać na DECYZJĘ lub UMOWĘ

  O kolejnych czynnościach podejmowanych w trakcie analizy wniosku będziemy pisemnie informować na bieżąco.

 • Krok V

  Jeśli decyzja okaże się niezadawalająca, przysługuje od niej odwołanie do organu drugiej instancji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.