Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program "Za życiem"

Pomoc asystenta

Wystarczy, że zgłosisz się do asystenta rodziny zatrudnionego przez Twój ośrodek pomocy społecznej. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie Twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w Twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

 

Poradnictwo obejmuje:

  1. przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  2. wsparcie psychologiczne;
  3. pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  4. dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:

  1. opracowywaniu wspólnie z:
  1. kobietą posiadającą dokument potwierdzający ciążę;
  2. rodziną kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
  3. rodziną dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;

  1. występowaniu na wniosek osób objętych koordynacją przez asystenta rodziny, w imieniu osób którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów. Powyższe dzieje się na podstawie pisemnego upoważnienia.

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,, Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”