Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Potwierdzanie profilu zaufanego

Unieważnienie Profilu Zaufanego

 • Krok I

  Udaj się do punktu potwierdzającego

  Aby unieważnić profil zaufany ePUAP udaj sie do punktu potwierdzajacego. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim punkty potwierdzające zlokalizowane są w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. Szczegółowe informacje o lokalizacji znajdziesz w linku poniżej.

 • Krok II

  Złóż wniosek

  Jeśli chcesz unieważnić profil zaufany musisz okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

  W przypadku cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego UE – należy okazać narodowy dokument tożsamości lub paszport oraz dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL (np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE). 

  W przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE – paszport lub kartę pobytu; jeśli w karcie pobytu nie zamieszczono numeru PESEL, dodatkowo wymagany jest dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL

  Użycie przez nas wszystkich danych potrzebnych do unieważnienia profilu zaufanego ePUAP będzie wymagało Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Krok III

  Zaakceptuj wniosek

  Aby pracownik wygenerował wniosek musisz podać powód unieważnienia profilu zaufanego. Po podpisaniu dokumentu Twój profil zostanie unieważniony.

Powiązane usługi

Biuro Organiacyjno-Budżetowe

Udogodnienia dla klientów / dodatkowe informacje