Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Potwierdzanie profilu zaufanego

Potwierdzenie profilu zaufanego na podstawie wniosku

 • Krok I

  Zaloguj się na konto i złóż wniosek

  Jeśli posiadasz już konto na portalu ePUAP zaloguj się tam i złóż wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, korzystając z zakładki "Moje profile zaufane". Jeśli nie posiadasz konta wybierz opcję "Zarejestruj się".

 • Krok II

  Udaj się do punktu potwierdzającego

  Aby potwierdzić profil zaufany ePUAP udaj sie do punktu potwierdzajacego. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim punkty potwierdzające zlokalizowane są w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. Szczegółowe informacje o lokalizacji znajdziesz w linku poniżej.

 • Krok III

  Potwierdzenie wniosku

  Jeśli chcesz potwierdzić profil zaufany, musisz okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

  W przypadku cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego UE – należy okazać narodowy dokument tożsamości lub paszport oraz dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL (np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE). 

  W przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE – paszport lub kartę pobytu; jeśli w karcie pobytu nie zamieszczono numeru PESEL, dodatkowo wymagany jest dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL

 • Krok IV

  Podpisz wniosek

  Twój wniosek zostanie zweryfikowany w systemie PESEL. Jeśli wszystkie dane są poprawne otrzymasz do podpisania dwie kopie wnosku. Przeczytaj je i jeśli nie zgłaszasz zastrzeżeń - podpisz w obecności pracownika punktu potwierdzająego.
   

 • Krok V

  Korzystaj z profilu zaufanego ePUAP

  Pracownik również podpisze obydwie kopie wniosku i aktywuje Twoje konto w systemie. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata od momentu potwierdzenia. Możesz z niego korzystać od razu. Sprawdż, jakie sprawy załawisz posiadając profil zaufany ePUAP (Powiązane Usługi - https://obywatel.gov.pl).

Powiązane usługi

Biuro Organiacyjno-Budżetowe

Udogodnienia dla klientów / dodatkowe informacje