Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

PASZPORT TYMCZASOWY

O wydanie paszportu tymczasowego można ubiegać się w Oddziale Paszportowym w Katowicach oraz Terenowych Delegaturach paszportowych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu.

 

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 365 dni od daty jego wydania, przy czym termin ważności dokumentu jest ustalany przez pracownika organu paszportowego przy złożeniu wniosku o paszport tymczasowy.

 

Wysokość opłaty za paszport tymczasowy wynosi 30 zł.

 

Opłatę za wydanie paszportu tymczasowego należy uiścić z góry, na dane osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu. Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu (w Katowicach ul. Jagiellońska 25) lub na rachunek bankowy Urzędu:

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
NBP O/O Katowice
67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

 

Dokonywanie bezgotówkowej zapłaty opłaty paszportowej (za pomocą karty płatniczej) jest możliwe w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Terenowych Delegaturach Paszportowych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu.

 

Paszport tymczasowy w kraju wydaje się m. in.:

 • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;
 • w nagłych przypadkach:
  • na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • związanych z chorobą,
  • związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji, związanej z prowadzeniem przez ich rodziców (opiekunów prawnych) działalności zawodowej.

 

WNIOSKUJĄCY O PASZPORT TYMCZASOWY W NAGŁYCH PRZYPADKACH SĄ ZOBOWIĄZANI PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH POTRZEBĘ WYDANIA W TEGO TYPU SYTUACJI PASZPORTU TYMCZASOWEGO.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców