Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Państwowe Ratownictwo Medyczne - Instytucje

 • Jeśli chcesz wykreślić jednostkę z rejestru jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne to:

 • KROK I

  Zaloguj się

  Adres strony logowania: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

 • KROK II

  Wypełnij wniosek

  Wypełnij wniosek o wykreślenie z rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 • KROK III

  Wydrukuj wniosek, podpisz i złóż pieczęć

   

   

 • KROK IV

  Złóż wniosek

  Wypełniony w wersji elektronicznej wniosek przekaż poprzez naciśnięcie WYŚLIJ, a jego wydruk wraz z potwierdzeniem opłaty prześlij na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Powiadamiania Ratunkowego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

 • KROK V

  Opłata skarbowa

  Za wydanie decyzji należy dokonać opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, na numer konta wskazany na stronie internetowej Urzędu Miasta w Katowicach

  Organizacje pożytku publicznego są zwolnione z opłaty – zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 • KROK VI

  Termin załatwienia sprawy

  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

 • KROK VII

  Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

  Informacja o załatwieniu sprawy przekazywana jest drogą listowną i elektroniczną.

 • KROK VIII

  Tryb odwoławczy

  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

  telefon 32 606 31 40

Wydział Powiadamiania Ratunkowego