Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Oświadczenia majątkowe

Informacje dotyczące składania oświadczeń o stanie majątkowym

 • Oświadczenia roczne

  Oświadczenia majątkowe administracji zespolonej

  Wojewodzie śląskiemu składają je:

  - Śląski Wojewódzki Komendant Policji

  - Śląski Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej

  - Śląski Kurator Oświaty

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  - Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

  - Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

  - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

   

  Oświadczenie składa się do 31 marca – według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku.

  Oświadczenie składa się w jednym egzemplarzu, bez dodatkowych załączników.

 • Oświadczenia na rozpoczęcie i zakończenie pełnienia funkcji

  Oświadczenia majątkowe administracji zespolonej

  Wojewodzie śląskiemu składają nowo powołani lub ustępujący ze stanowiska:

  - Śląski Wojewódzki Komendant Policji

  - Śląski Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej

  - Śląski Kurator Oświaty

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  - Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

  - Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

  - Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

  - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

   

   

  Oświadczenie składa się w jednym egzemplarzu, bez dodatkowych załączników.

   

  Stan majątkowy w oświadczeniu – na dzień powołania lub zakończenia pełnienia funkcji.

   

  Termin: do 30 dni od powołania i niezwłocznie po zakończeniu pełnienia funkcji

 • Kontakt

  Dane kontaktowe

  Oświadczenia majątkowe należy składać na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki

  Wydział Kontroli

  ul. Jagiellońska 25

  40-032 Katowice

   

  Kontakt osobisty lub telefoniczny:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Kontroli

  ul. Jagiellońska 25

  pok. 123

  Tel. (32) 20 77 234

Kategoria: Oświadczenia majątkowe - Druki oświadczeń majątkowych dla samorządu terytorialnego i administracji zespolonej

Wydział Kontroli