Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Numer Alarmowy 112

 • KROK 1

  SPRAWDŹ OGŁOSZENIE O NABORZE

  Wejdź na stronę http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Oferty_pracy.html i sprawdź czy jest na niej zamieszone aktualne ogłoszenie o naborze na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych. Jeżeli tak skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty wskazane w ogłoszeniu, a następnie złóż je w podanym miejscu i terminie.

 • KROK 2

  OCZEKUJ NA KONTAKT

  O terminach poszczególnych etapów rekrutacji zostaniesz poinformowany przez przyszłego pracodawcę.

 • KROK 3

  SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

  Rekrutacja składa się z trzech etapów.

  ETAP I

  Test wiedzy – składa się z 12 pytań jednokrotnego wyboru, które wymagają znajomości:

  • ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
  • ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  • ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
  • ustawy o Policji;
  • ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
  • rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania  ratunkowego;
  • rozporządzenia w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych;
  • topografii województwa śląskiego.

   

  Aby przejść do kolejnego etapu należy zdobyć co najmniej 50% punktów z etapu I.

  ETAP II

  Test komputerowy – polega na wypełnieniu na podstawie czytanych ogłoszeń pięciu specjalnych arkuszy testowych.

  Podczas testu sprawdzana jest umiejętność słuchania i szybkiego pisania na komputerze.

  Aby przejść do kolejnego etapu należy zdobyć co najmniej 50% punktów z etapu II.

  ETAP III

  Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzane są następujące umiejętności:

  • znajomość zadeklarowanego j. obcego;
  • odporność na stres;
  • komunikatywność;
  • działanie w sytuacjach trudnych;
  • obsługa klienta.

 • KROK 4

  UZYSKAJ CERTYFIKAT

  Pozytywne zaliczenie wszystkich etapów rekrutacji oznacza przyjęcie kandydata we wskazanym terminie na stanowisko operatora numerów alarmowych. Do wykonywania tego rodzaju pracy konieczne jest jednak wcześniejsze uzyskanie certyfikatu.

  Uzyskanie certyfikatu wiąże się z odbyciem szkolenia teoretycznego i praktycznego, które zakończone są egzaminem. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia do wykonywania pracy na stanowisku operatora numerów.

  Szkolenie teoretyczne – trwa zazwyczaj 5 dni i przeprowadzane jest w formie wideokonferencji. Podczas szkolenia przyszły operator numerów alarmowych zdobywa informacje z zakresu:

  • organizacji i działania systemu powiadamiania ratunkowego;
  • organizacji i działania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego;
  • organizacji i działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • psychologii działań ratowniczych;
  • zasad udzielania pierwszej pomocy.

   

  Po zakończonym szkoleniu teoretycznym zostaje wyznaczony termin szkolenia praktycznego.

  Szkolenie praktyczne - odbywa się w ośrodku w Poznaniu i trwa pięć dni roboczych. Podczas szkolenia praktycznego kandydat zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zasad udzielania pierwszej pomocy – praktyczne udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz rola wsparcia psychologicznego dla poszkodowanego i ratownika;
  • psychologii działań ratowniczych;
  • procedury odbioru zgłoszeń alarmowych;
  • obsługi systemów teleinformatycznych służących do wspomagania działań ratowniczych.

  Egzamin

  Szkolenie kończy się egzaminem  z części teoretycznej, który składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Aby uzyskać pozytywny wynik należy odpowiedzieć poprawnie na conajmniej 40 pytań. Po zaliczonym teście wiedzy kandydat przystępuje do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny polega na obsłużeniu ośmiu zgłoszeń alarmowych, z których 3 zakładają udzielanie pierwszej pomocy przez telefon. Podczas obsługi jednego ze zgłoszeń komisja egzaminacyjna wywołuje awarię systemową, aby sprawdzić postępowanie operatora. W ramach egzaminu praktycznego sprawdzane są następujące umiejętności:

  • znajomość systemu;
  • komunikatywność;
  • odporność na stres;
  • obsługa trudnego klienta;
  • podejmowanie szybkich decyzji;
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

   

  Aby zaliczyć egzamin praktyczny należy zdobyć minimum 108 pkt. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku do egzaminu można podejść jeszcze raz.

  Jeżeli udało ci się przejść pozytywnie wszystkie kroki UZYSKAŁEŚ CERTYFIKAT

 • KROK 5

  JESTEŚ OPERATOREM NUMERÓW ALARMOWYCH

  smiley   JESTEŚ OPERATOREM NUMERÓW ALARMOWYCH

Powiązane usługi

Wydział Powiadamiania Ratunkowego