Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Numer Alarmowy 112

DEFINICJA ZGŁOSZENIA ALARMOWEGO

   

Zgłoszenie alarmowe - "jest to informacja o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierowana do numerów obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych z zewnętrznych systemów monitornigu albo z wykorzystaniem środków komunikacji, które umożliwiają niezwłoczne przekazanie tej informacji do centrum powiadamiania ratunkowego"  (ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, art. 2 pkt 1)

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ!!!

Dzwoniąc na linię alarmową bez potrzeby i uzasadnienia, BLOKUJESZ linię telefoniczną osobie, która naprawdę może potrzebować pomocy.  Zastanów się zanim zadzwonisz, TY też kiedyś możesz potrzebować pomocy!

 

 

  

 

Powiązane usługi

Wydział Powiadamiania Ratunkowego