Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budownictwo - instytucje

 • Krok I

  Miejsce załatwienie sprawy

  Osobiście w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  pokój nr 589, piętro IV.

   

  lub za pośrednictwem operatora pocztowego.  Dokumenty należy przesłać na adres:

   

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  Wydział Infrastruktury
  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

 • Krok II

  Dokumenty

  W celu zarejestrowanie dziennika budowy, należy przedłożyć:

  -  dziennik budowy  z wypełnioną stroną tytułową dziennika budowy,

  -  ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, 

   

  Aby uzyskać pieczęć stwierdzającą ostateczność decyzji należy zgłosić się do inspektora prowadzącego sprawę.

   

 • Krok III

  Opłaty

  Brak opłaty skarbowej za wydanie dziennika budowy

 • Krok IV

  Realizacja sprawy

  Dzienniki co do zasady rejestrowane są od ręki. W przypadku dużej ilości dzienników termin odbioru ustalają pracownicy sekretariatu.

  Dzienniki budowy przesłane do rejestracji pocztą doręcza się wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego, na wskazany we wniosku adres do doręczeń. Możliwy jest również odbiór osobisty dzienników w sekretariacie Wydziału Infrastruktury pok. 589, IV piętro po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu tel.  (32) 20-77-589.

 • Krok V

  Informacje dodatkowe

  Czym jest dziennik budowy?

  Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

  Podstawa prawna.

  Poniżej do pobrania podstawowe akty prawne:

  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz.695)

Powiązane usługi