Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Bezpieczeństwo

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń określają przepisy Rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (poz. 1485)

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego