Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Archiwum

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

 

Informujemy, że Archiwum Urzędu nie wydaje zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS (Rp-7) oraz świadectw pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ponieważ jest wyłącznie przechowawcą dokumentacji.

 

Wojewoda Śląski nie jest następcą prawnym w/w przedsiębiorstw w związku z czym nie jest uprawniony do wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7, oraz świadectw pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

 

 

A zatem jeżeli Twój wniosek dotyczy wydania przez Archiwum Urzędu wymaganego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 

  • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu druk ZUS (Rp-7) lub
  • świadectwa pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,

to Archiwum ŚUW może wydać tylko uwierzytelnione kopie dokumentów osobowo - płacowych. Jeżeli w aktach osobowo – płacowych w/w dokument się znajduje wówczas zostanie przesłana jego uwierzytelniona kopia.

 

Jeżeli zaś wniosek dotyczy wydania:

 

  • zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za okres pracy za granicą

to Archiwum Zakładowe może przesłać tzw. wynagrodzenie zastępcze pracowników zatrudnionych w tym okresie w kraju na takim samym lub podobnym stanowisku.

 

Jeżeli okres zatrudnienia za granicą przypada przed dniem 1 stycznia 1991 r. do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia przyjmuje się kwoty wynagrodzenia przysługujące w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze w jakim był pracownik zatrudniony przed wyjazdem za granicę (dotyczy zarobków z macierzystego zakładu pracy).

 

Natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych za granicą w polskich zakładach pracy z dniem 1 stycznia 1991 r. stanowi dochód zadeklarowany przez zakład pracy, nie niższy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju. W takiej sytuacji jednostką kompetentną jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

 

Powiązane usługi

Biuro Organizacyjno-Budżetowe