Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - PS

 • Katowice, ul. Powstańców 41A
 • 7.30 -15.30

Kierownictwo wydziału (jednostki)

Marcin CHROSZCZ DYREKTOR WYDZIAŁU
 • wew. 874
 • zew. 32 2077874
 • pokój: 3.05
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Grzegorz RAK ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
 • wew. 824
 • zew. 32 2077824
 • pokój: 3.07
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Łukasz KASPERKIEWICZ P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU

 • wew. 828
 • zew. 32 2077828
 • pokój: 2.09
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Małgorzata DANOWSKA-LATACZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 806
 • zew. 32 2077806
 • pokój: 3.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Ewa GRYŃ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 831
 • zew. 32 2077831
 • pokój: 2,11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Grzegorz GRZYB INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 826
 • zew. 32 2077826
 • pokój: 2.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Joanna HORST INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 839
 • zew. 32 2077839
 • pokój: 2.01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Joanna JACKIEWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 831
 • zew. 32 2077831
 • pokój: 2,11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Anna JĘDRZEJCZYK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063224
 • pokój: 2.07
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Magdalena KAŹMIERCZAK-DURYNEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 961
 • zew. 32 2077961
 • pokój: 2,14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Kamil KĘPSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 839
 • zew. 32 2077839
 • pokój: 2.01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Marek KORCZYŃSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 826
 • zew. 32 2077826
 • pokój: 2.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Joanna KUBICKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 961
 • zew. 32 2077961
 • pokój: 2.14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Adam KUŚ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 826
 • zew. 32 2077826
 • pokój: 2.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Agata MATYSZKIEWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 961
 • zew. 32 2077961
 • pokój: 2,14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Zofia MIKOŁAJCZYK-HOJEŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 806
 • zew. 32 2077806
 • pokój: 3.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Ewa PAWEŁCZYK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 806
 • zew. 32 2077806
 • pokój: 3.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Katarzyna PIECZYRAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 978
 • zew. 32 2077978
 • pokój: 5.14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Katarzyna SATERNUS INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 961
 • zew. 32 2077961
 • pokój: 2.14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A

ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI ŚWIADCZEŃ SKIEROWANYCH DO RODZINY - PSIa

Małgorzata ARCISZEWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 844
 • zew. 32 2077844
 • pokój: 2.08
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Paweł GLAPIAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 844
 • zew. 32 2077844
 • pokój: 2,08
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Barbara STAWORZYŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 844
 • zew. 32 2077844
 • pokój: 2.08
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Małgorzata ZIMOCH INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 844
 • zew. 32 2077844
 • pokój: 2,08
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Anna JAŚKOWSKA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 816
 • zew. 32 2077816
 • pokój: 3.15
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Bogusława BOMBA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 883
 • zew. 32 2077883
 • pokój: 3.14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Ewa CHROST STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 883
 • zew. 32 2077883
 • pokój: 3.14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Zofia DUDA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 850
 • zew. 32 2077850
 • pokój: 3.10
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Dorota KARDYNAŁ-CZAPIK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 869
 • zew. 32 2077869
 • pokój: 3.11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Aleksandra KINAST INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 841
 • zew. 32 2077841
 • pokój: 3.10
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Dorota KŁUSEK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 841
 • zew. 32 2077841
 • pokój: 3.10
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Beata KRZAKIEWICZ-KARCZ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 850
 • zew. 32 2077850
 • pokój: 3.10
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Monika BŁASZCZYK KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 862
 • zew. 32 2077862
 • pokój: 2,04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Anna BOBOROWSKA-KAŁA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 34 3782119
 • pokój: 119
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Iwona HANKE-NIEDBAŁA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 854
 • zew. 32 2077854
 • pokój: 2,06
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Hubert KROGULEC STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 853
 • zew. 32 2077853
 • pokój: 2,05
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Marta NOSZCZYŃSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 854
 • zew. 32 2077854
 • pokój: 2,06
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Andrzej NOWAK STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 853
 • zew. 32 2077853
 • pokój: 2,05
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Joanna ORNICZ RADCA PRAWNY

 • wew. 260
 • zew. 33 8136260
 • pokój: 113
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Ilona PAWLIK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 189
 • zew. 34 3782189
 • pokój: 119a
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Bogusława PIETRZYKOWSKA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 119
 • zew. 34 3782119
 • pokój: 119
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Katarzyna ZIĘBIEC STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 854
 • zew. 32 2077854
 • pokój: 2,06
 • Katowice, ul. Powstańców 41A

ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI URZĘDÓW PRACY - PSIIIa

Paweł KRUPA ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 966
 • zew. 32 2077966
 • pokój: 1,13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Adam HANSLIK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 857
 • zew. 32 2077857
 • pokój: 1.11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Michalina KARWAT STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 857
 • zew. 32 2077857
 • pokój: 1,11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Elżbieta TRAPP STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 857
 • zew. 32 2077857
 • pokój: 1,11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Ewelina ZAŁĘSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 857
 • zew. 32 2077857
 • pokój: 1,11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Małgorzata PANKIEWICZ STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 874
 • zew. 32 2077874
 • pokój: 3,06
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Katarzyna WYROBEK STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 824
 • zew. 32 2077824
 • pokój: 3,06
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Aleksandra ZAKONNIK KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 876
 • zew. 32 2077876
 • pokój: 3,08
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Dariusz KANDORA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 877
 • zew. 32 2077877
 • pokój: 3,01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Jolanta KOŁODZIEJ-GUZIK STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 829
 • zew. 32 2077829
 • pokój: 3.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Gabriela KRACZLA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 821
 • zew. 32 2077821
 • pokój: 3,01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Jarosław MAJCHRZAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 822
 • zew. 32 2077822
 • pokój: 3.09
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Marzena NAPIÓRA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 830
 • zew. 32 2077830
 • pokój: 3.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Iwona PIECUCH INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 825
 • zew. 32 2077825
 • pokój: 3.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A

ZESPÓŁ DO SPRAW BUDŻETU I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ - PSVa

Ewa HUDA ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 931
 • zew. 32 2077931
 • pokój: 3.04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Grażyna CIAPAŁA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 804
 • zew. 32 2077804
 • pokój: 3.01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Bogusława KUCZYŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 805
 • zew. 32 2077805
 • pokój: 3.03
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Piotr LIPSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 803
 • zew. 32 2077803
 • pokój: 3,09
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Irena MAJDA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 851
 • zew. 32 2077851
 • pokój: 3.03
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Katarzyna NOWOSIELSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 863
 • zew. 32 2077863
 • pokój: 3.01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Urszula CIEŚLA P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU

 • wew. 870
 • zew. 32 2077870
 • pokój: 2.03
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Sławomir WICHARY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 860
 • zew. 32 2077860
 • pokój: 2.10
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Edyta BIENIEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 871
 • zew. 32 2077871
 • pokój: 2.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Joanna BLACHOWSKA-MATYJASIK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 860
 • zew. 32 2077860
 • pokój: 2.10
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Grzegorz GŁOWIŃSKI STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 960
 • zew. 32 2077960
 • pokój: 2.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Danuta KOTOROWICZ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 224
 • zew. 33 8136224
 • pokój: 109
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Beata KRAWCZYK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 871
 • zew. 32 2077871
 • pokój: 2.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Anna LECHOWICZ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 224
 • zew. 33 8136224
 • pokój: 109
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Elżbieta MOSKAL INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 261
 • zew. 33 8136261
 • pokój: 112
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Iwona SAŁATA-TROMBALA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 261
 • zew. 33 8136261
 • pokój: 112
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Michał SIECZKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 960
 • zew. 32 2077960
 • pokój: 2.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Barbara DYLUS STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 832
 • zew. 32 2077832
 • pokój: 2,15
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Ewa POPOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063220
 • pokój: 7.14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Katarzyna ŻURAWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063220
 • pokój: 7.14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Mariola JANETA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • zew. 32 6063360
 • pokój: 4.10
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Magdalena ANIOŁ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • pokój: 1.04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Patrycja AUGUSTYNIAK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063353
 • pokój: 4.03
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Maciej BALION INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063368
 • pokój: 1.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Marta BARGIEŁ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063357
 • pokój: 4.07
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Patrycja BOROWIECKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063355
 • pokój: 4.05
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Anna GADOMSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063358
 • pokój: 4.08
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Agnieszka HUSSEIN INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063359
 • pokój: 4.09
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Sylwia JONIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063362
 • pokój: 4.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Aneta KACZMARCZYK ADMINISTRATOR

 • zew. 32 6063351
 • pokój: 4.01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Anna KACZOR INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063352
 • pokój: 4.02
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Nikola KAMIŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063361
 • pokój: 4.11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Jolanta KLAPP INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063351
 • pokój: 4.01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Katarzyna KRAWIEC INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063368
 • pokój: 1.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Magdalena KRZYWDZIŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • pokój: 1.04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Katarzyna KULKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063352
 • pokój: 4.02
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Patrycja MAROŃ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • pokój: 1.04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Zuzanna MICHALCZYK ADMINISTRATOR

 • zew. 32 6063373
 • pokój: 1.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Joanna MUSIAŁ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063361
 • pokój: 4.11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Natalia NIEWIADOMSKA ADMINISTRATOR

 • zew. 32 6063359
 • pokój: 4.09
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Nikola PASZEK ADMINISTRATOR

 • zew. 33 6063372
 • pokój: 7.08
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Dominika PIWOWARCZYK ADMINISTRATOR

 • zew. 32 6063352
 • pokój: 4.02
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Justyna POŁCIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063355
 • pokój: 4.05
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Agata ROGÓŻ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063362
 • pokój: 4.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Dariusz SIEDLECKI STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063364
 • pokój: 4.14
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Grzegorz SIEDLECKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • pokój: 1.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Anna SIKORSKA STARSZY INSPEKTOR

 • zew. 32 6063363
 • pokój: 4.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Patryk SKOLIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • pokój: 1.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Justyna SOBCZYK ADMINISTRATOR

 • zew. 32 6063373
 • pokój: 1.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Aleksander SPYRA ADMINISTRATOR

 • zew. 32 6063373
 • pokój: 1.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Izabella SULIGA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063353
 • pokój: 4.03
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Małgorzata URAMOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • pokój: 1.04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Edyta WĘDZICHA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063337
 • pokój: 1.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Katarzyna WILCZYŃSKA-PAWELA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063372
 • pokój: 7.08
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Agnieszka WINIARSKA-FATYGA ADMINISTRATOR

 • pokój: 1.04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Anita WIŚNIEWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063355
 • pokój: 4.05
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Weronika WYLON INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 6063354
 • pokój: 4.04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Marzena ZAPAŁA STARSZY INSPEKTOR

 • pokój: 1.04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Paulina ŻURAWSKA STARSZY INSPEKTOR

 • zew. 32 6063372
 • pokój: 7.08
 • Katowice, ul. Powstańców 41A

ZESPÓŁ DO SPRAW WERYFIKACJI I USTALANIA NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - PSXIIa

Wioleta KUBIESA ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • zew. 32 6063360
 • pokój: 4.10
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Kinga CISOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063363
 • pokój: 4.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Karolina FALKUS INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063355
 • pokój: 4.05
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Joanna KALETA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063359
 • pokój: 4.09
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Marta KOŚCIAŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063358
 • pokój: 4.08
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Beata KOSTRZEWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063359
 • pokój: 4.09
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Renata MANTYKIEWICZ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063361
 • pokój: 4.11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Monika MASTALERZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063351
 • pokój: 4.01
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Iwona MATUSEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063354
 • pokój: 4.04
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Hanna MIELCZAREK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063355
 • pokój: 4.05
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Julia ORSZULIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063357
 • pokój: 4.07
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Agnieszka PAPAJ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063351
 • pokój: 4.01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Justyna PODSTAWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063362
 • pokój: 4.12
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Katarzyna RÓŻYCKA-FRYT INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063359
 • pokój: 4.09
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Anna SABATOWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063363
 • pokój: 4.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Kinga SPECJAŁ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 6063361
 • pokój: 4.11
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Monika WILKOS STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 6063363
 • pokój: 4.13
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Mirosława CAŁKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 848
 • zew. 32 2077848
 • pokój: 2,01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A
Izabela KISIEL STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 965
 • zew. 32 2077965
 • pokój: 2,01
 • Katowice, ul. Powstańców 41A