Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - NW

 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
 • 7.30 - 15.30

Kierownictwo wydziału (jednostki)

Daria KOLONKO DYREKTOR WYDZIAŁU
 • wew. 408
 • zew. 32 2077408
 • pokój: 408
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Renata RADECKA ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
 • wew. 408
 • zew. 32 2077408
 • pokój: 410
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Robert JĘDRYSIAK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 973
 • zew. 32 2077973
 • pokój: 634
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Krystyna SZPIL KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 640
 • zew. 32 2077640
 • pokój: 640
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dariusz BEDNARSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 638
 • zew. 32 2077638
 • pokój: 638
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka BERNACKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 639
 • zew. 32 2077639
 • pokój: 639
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka NOWAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 641
 • zew. 32 2077641
 • pokój: 641
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna OTRĘBA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 639
 • zew. 32 2077639
 • pokój: 639
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Grzegorz SMOLARCZYK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 638
 • zew. 32 2077638
 • pokój: 638
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Elżbieta SZPAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 638
 • zew. 32 2077638
 • pokój: 638
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aleksandra WODARCZYK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 641
 • zew. 32 2077641
 • pokój: 641
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Sylwia BISZTYGA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 415
 • zew. 32 2077415
 • pokój: 415
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka CIECHOWSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 412
 • zew. 32 2077412
 • pokój: 412
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna DĄBEK-FLAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 881
 • zew. 32 2077881
 • pokój: 469A
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika FILOSEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 470
 • zew. 32 2077470
 • pokój: 470
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna GLIWA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 470
 • zew. 32 2077470
 • pokój: 470
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna GŁODOWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 469
 • zew. 32 2077469
 • pokój: 470
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mirosław ŁUCZKIEWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 469
 • zew. 32 2077469
 • pokój: 469
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Barbara PALKAJ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 470
 • zew. 32 2077470
 • pokój: 470
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka STRONCZEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 881
 • zew. 32 2077881
 • pokój: 470
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa WIŚNIEWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 412
 • zew. 32 2077412
 • pokój: 412
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

ZESPÓŁ DO SPRAW REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI I - NWIIIa

Joanna RUDZIARCZYK ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 415
 • zew. 32 2077415
 • pokój: 415
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka DEMBOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 411
 • zew. 32 2077411
 • pokój: 411
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Sławomir GELLER INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 401
 • zew. 32 2077401
 • pokój: 401
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa KUBULUS INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 413
 • zew. 32 2077413
 • pokój: 413
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Klaudia MIECHOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 413
 • zew. 32 2077413
 • pokój: 413
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa MIKLASZEWSKA-TOUMI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 414
 • zew. 32 2077414
 • pokój: 414
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Robert MRÓZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 401
 • zew. 32 2077401
 • pokój: 401
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Barbara OPALSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 411
 • zew. 32 2077411
 • pokój: 411
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Arkadiusz PALICZKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 402
 • zew. 32 2077402
 • pokój: 402
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aneta SAKŁAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 414
 • zew. 32 2077414
 • pokój: 414
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka ZDUNKIEWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 414
 • zew. 32 2077414
 • pokój: 414

ZESPÓŁ DO SPRAW REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI II - NWIIIb

Marcin KUBECZKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 362
 • zew. 33 8136362
 • pokój: 213
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Katarzyna CZARNIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 33 8136254
 • pokój: 214a
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Beata FURMAN STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 369
 • zew. 33 8136369
 • pokój: 216
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Marzena KWAŚNA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 370
 • zew. 33 8136370
 • pokój: 214a
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Maciej PAŃPUCH INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 33 8136354
 • pokój: 214a
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Katarzyna ROLEWSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 368
 • zew. 33 8136368
 • pokój: 214a
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Dorota STACHURSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 253
 • zew. 33 8136253
 • pokój: 214
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Dariusz TASZYCKI STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 33 8136365
 • pokój: 213
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

ZESPÓŁ DO SPRAW REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI III - NWIIIc

Edyta JAGUSIAK ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 232
 • zew. 34 3782232
 • pokój: 232
 • Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7
Krzysztof GADOMSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 235
 • zew. 34 3782235
 • pokój: 235
 • Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7
Magdalena KARCZEWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 236
 • zew. 34 3782236
 • pokój: 236
 • Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7
Adrian PATYK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 229
 • zew. 34 3782229
 • pokój: 229
 • Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7
Beata SAMBOR STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 234
 • zew. 34 3782234
 • pokój: 234
 • Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7
Monika ŻAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 237
 • zew. 34 3782237
 • pokój: 237
 • Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7
Beata ŚWIDA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 617
 • zew. 32 2077617
 • pokój: 617
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Izabela BANAŚ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 618
 • zew. 32 2077618
 • pokój: 618
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aldona LOSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 618
 • zew. 32 2077618
 • pokój: 618
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna DROBINA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 408 | 482 | 410 | 409
 • zew. 32 2077408
 • pokój: 409
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka JAMROZIK INSPEKTOR

 • wew. 408 | 482 | 410 | 409
 • zew. 32 2077408
 • pokój: 409
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mateusz SOBCZYK KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 405
 • zew. 32 2077405
 • pokój: 405
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna CIBIS INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 404
 • zew. 32 2077404
 • pokój: 404
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Tomasz KĘSOŃ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 404
 • zew. 32 2077404
 • pokój: 404
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka MACHA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 403
 • zew. 32 2077403
 • pokój: 403
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa SZURMAŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 404
 • zew. 32 2077404
 • pokój: 404
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna WILK-WIDUCH INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 404
 • zew. 32 2077404
 • pokój: 404
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka JÓŹWIAK KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 642
 • zew. 32 2077642
 • pokój: 642
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna BRYJAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 632
 • zew. 32 2077632
 • pokój: 632
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika MUSIALIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 637
 • zew. 32 2077637
 • pokój: 637
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Sebastian PARTYKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 632
 • zew. 32 2077632
 • pokój: 632
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Wiktor TARKA EKSPERT

 • 606589427
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aleksandra TRACZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 637
 • zew. 32 2077637
 • pokój: 637
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna POGODA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 884
 • zew. 32 2077884
 • pokój: 614
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Lidia FIREK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 616
 • zew. 32 2077616
 • pokój: 616
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna KĘSOŃ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 898
 • zew. 32 2077898
 • pokój: 608
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena KOTYZA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 611
 • zew. 32 2077611
 • pokój: 611
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Karolina KUŚ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 980
 • zew. 32 2077980
 • pokój: 610
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna MAŁEK STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 898
 • zew. 32 2077898
 • pokój: 608
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna MICHNICKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 611
 • zew. 32 2077611
 • pokój: 611
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka PAWŁOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 875
 • zew. 32 2077875
 • pokój: 615
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna PEIST STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 875
 • zew. 32 2077875
 • pokój: 615
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena ROMAN INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 898
 • zew. 32 2077898
 • pokój: 608
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna WIDUCH INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 612
 • zew. 32 2077612
 • pokój: 612
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

ZESPÓŁ DO SPRAW KOMUNALIZACJI - NWXVa

Anna CHAFFARI ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 884
 • zew. 32 2077884
 • pokój: 614
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Natalia ALBREWCZYŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 612
 • zew. 32 2077612
 • pokój: 612
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aleksandra BRASZCZOK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 611
 • zew. 32 2077611
 • pokój: 611
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna CHMIELAK-TUREK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 631
 • zew. 32 2077631
 • pokój: 631
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena GABOR INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 612
 • zew. 32 2077612
 • pokój: 612
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Elżbieta GOGOLA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 827
 • zew. 32 2077827
 • pokój: 607
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna KOBA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 616
 • zew. 32 2077616
 • pokój: 616
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dominika KOŚCIAŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 889
 • zew. 32 2077889
 • pokój: 609
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Sylwia KRÓL STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 889
 • zew. 32 2077889
 • pokój: 609
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Michał PĘCZEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 631
 • zew. 32 2077631
 • pokój: 631
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Izabela SZCZEPANIAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 980
 • zew. 32 2077980
 • pokój: 610
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jadwiga SZYJA-FRANKOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 980
 • zew. 32 2077980
 • pokój: 610
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25