Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

BIURO WOJEWODY - BW

 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
 • 7.30 - 15.30
 • 32 2077221
 • 32 2564245

Kierownictwo wydziału (jednostki)

Elżbieta SOŁTYSEK DYREKTOR BIURA
 • wew. 219
 • zew. 32 2554037
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Alina KUCHARZEWSKA ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA
 • wew. 265
 • zew. 32 2077265
 • pokój: 265
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jolanta DUDA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 259
 • zew. 32 2077259
 • pokój: 259
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Celina CELESTA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 219 | 221
 • zew. 32 2554037
 • pokój: 204
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna FILAPEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 259
 • zew. 32 2077259
 • pokój: 259
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna HUSSAR INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 223
 • zew. 32 2554421
 • pokój: 207
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Hanna KEMPKA ADMINISTRATOR

 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Kinga NORBERCZYK SEKRETARKA

 • wew. 229
 • zew. 32 2562102
 • pokój: 212
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Raisa POL SEKRETARKA

 • wew. 259
 • zew. 32 2077259
 • pokój: 259
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Michalina ŚLĘZAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 223
 • zew. 32 2554421
 • pokój: 207
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jolanta SMÓŁKA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 223
 • zew. 32 2554421
 • pokój: 207
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa WĘDRYCHOWICZ STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 219 | 221
 • zew. 32 2554037
 • pokój: 204
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Elżbieta ZIOBROŃ-WONTOR INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 219
 • zew. 32 2554037
 • pokój: 204
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna HERZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 262
 • zew. 32 2077262
 • pokój: 260
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Adrianna KSIĘŻNIK EKSPERT

 • wew. 555
 • zew. 32 2077555
 • pokój: 260
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Iwona MATUSZEWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 555
 • zew. 32 2077555
 • pokój: 260
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Filip NOWAKOWSKI SERWISANT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

 • wew. 265
 • zew. 32 2077265
 • pokój: 260
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Bartłomiej SZWEDOWSKI STARSZY ADMINISTRATOR

 • pokój: 266
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika SZOSTEK KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 332
 • zew. 32 2077332
 • pokój: 332
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Robert BOCHNIAK EKSPERT

 • wew. 240
 • zew. 32 2077240
 • pokój: 240
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Daria CZARNECKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 240
 • zew. 32 2077240
 • pokój: 240
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Renata KOSTIW-RYDZEK RADCA WOJEWODY

 • wew. 331
 • zew. 32 2077331
 • pokój: 331
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Szymon KRAWIEC INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 331
 • zew. 32 2077331
 • pokój: 331
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Patrycja PĘDZIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 331
 • zew. 32 2077331
 • pokój: 331
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Łukasz WIECZOREK EKSPERT

 • wew. 331
 • zew. 32 2077331
 • pokój: 331
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Maria NOWAK DORADCA I WICEWOJEWODY

 • wew. 263
 • zew. 32 2077263
 • pokój: 263
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Bartosz PÓŁROLNIK DORADCA WOJEWODY

 • wew. 285
 • zew. 32 2077285
 • pokój: 220
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Tomasz MIŁKOWSKI DORADCA WOJEWODY

 • wew. 868
 • zew. 32 2077868
 • pokój: 265
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa Niewiara DORADCA WOJEWODY

 • wew. 220
 • zew. 32 2077220
 • pokój: 220
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Tadeusz SADOWSKI DORADCA WOJEWODY

 • wew. 428
 • zew. 32 2077220
 • pokój: 220
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Czesław SOBIERAJSKI DORADCA WOJEWODY

 • wew. 834
 • zew. 32 2077834
 • pokój: 265
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika ZAGÓRSKA STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 333
 • zew. 32 2077333
 • pokój: 233
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25