Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zarządzanie Kryzysowe

na realizację zadań zleconych z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń

 • Krok I

  Przekazywanie danych przez jednostkę samorządu terytorialnego

  Od dnia 1 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego (jst) przekazują dane z liczby zrealizowanych spraw z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń w formie sprawozdań do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za pośrednictwem systemu ePuap.

 • Krok II

  Rodzaje sprawozdań

  1. Sprawozdanie I - pierwsze sprawozdanie za rok 2018 zawierające sumę spraw zrealizowanych w miesiącach od stycznia do października br. oraz dane szacunkowe za miesiące listopad i grudzień br. przesyłane przez jst początkiem listopada br.
  2. Sprawozdanie II - drugie sprawozdanie zawierającego dane dotyczące rzeczywistej liczby zrealizowanych spraw w roku 2018 r. przesłane przez jst początkiem stycznia 2019 r.

  Dane przekazane w pierwszym sprawozdaniu będą podstawą do ustalenia wysokości dotacji, a ostateczna wartość przyznanej dotacji na zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń zostanie zweryfikowana z początkiem stycznia 2019 r. po otrzymaniu od jst drugiego sprawozdania. 

 • Krok III

  Algorytm rozliczania dotacji

  Rozliczanie dotacji w roku bieżącym na zadania zlecone gminom w zakresie zgromadzeń odbywać się będzie zgodnie z poniższym algorytmem rozliczania:

   

  Kwota dotacji = liczba zrealizowanych spraw w 2018 r. przesłana przez jst x czasochłonność x stawka roboczogodziny

   

   

   

  Obowiązujący katalog czasochłonności:

  Lp.

  Nazwa zadania z zakresu postępowania w sprawach
  dotyczących zgromadzeń zgodnie
  z  ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

  czasochłonność

  1.

  Zawiadomienie o zgromadzeniu

  1

  2.

  Wydanie decyzji w przedmiocie zakazu zgromadzenia publicznego

  6

  3.

  Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń

  1

 • Podstawa Prawna

  1. Zadania związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na zadania zlecone gminom
   w zakresie postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń określa:
  1. art. 6 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408),
  2. art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (gminy otrzymują środki finansowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

Kategoria: Zarządzanie Kryzysowe - zgromadzenia -

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach 51.05 KB 2018-12-04 10:50:06

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego