Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Praca

Wolne stanowiska pracy

Wolne stanowiska pracy

 

Nawiązanie stosunku pracy w urzędzie administracji rządowej (za wyjątkiem wyższych stanowisk w służbie cywilnej) musi być poprzedzone upowszechnieniem przez Dyrektora Generalnego Urzędu informacji o wolnym stanowisku pracy.

 

Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim są publikowane:

 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nabory.kprm.gov.pl/
  • w Biuletynie Informacji Publicznej naszego Urzędu https://suw.bip.gov.pl (w Menu użytkownika, w zakładce - Praca, praktyki, staże i wolontariat w ŚUW)
  • na tablicy ogłoszeń Dyrektora Generalnego (parter, wejście od strony ulicy Jagiellońskiej 25).

 

W ogłoszeniach tych informujemy, jakich pracowników poszukujemy i na jakie stanowiska, określając zakres obowiązków na danym stanowisku służbowym oraz wymagane kwalifikacje. Wskazujemy także szczegółowo dokumenty jakie kandydat do pracy powinien złożyć wraz ze swoją ofertą, w jakim terminie i w jakim miejscu.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej - Menu użytkownika, w zakładce - Praca, praktyki, staże i wolontariat w ŚUW znajdują się także szczegółowe informacje dla osób poszukujących pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

 

Obsadzanie wyższych stanowisk pracy w służbie cywilnej następuje natomiast w drodze powołania.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

 

Powiązane usługi

Biuro Organizacyjno-Budżetowe