Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inwestycje Publiczne

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski w ww. sprawach można wysyłać na adres:

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

Wydział Infrastruktury

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

 

lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122.

 

✸ Uwaga! Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez starostę, prezydenta miasta na prawach powiatu należy wnieść do Wojewody Ślaskiego za pośrednictwem organu I instancji (starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu).