Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budownictwo - instytucje

Gdzie złożyć wniosek

Dokumenty w ww. sprawach należy wysłać na adres:

Wojewoda Śląski
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
ul. Piastowska 40, 43-300 
Bielsko-Biała
ul.
Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

w Katowicach,  pokój nr 122

w Bielsku-Białej, pokój nr 14

w Częstochowie, pokój nr 67

 

✸ Uwaga!  - niżej wymienione sprawy są prowadzone wyłącznie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

 

- wydanie duplikatu uprawnień budowlanych wydanych w latach 1961-2002 przez wojewodę, 

- uzyskanie poświadczenie zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych

 rejsetracja dziennika budowy

 

 

✸ Uwaga! Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez starostę, prezydenta miasta na prawach powiatu należy wnieść do Wojewody Ślaskiego za pośrednictwem organu I instancji (starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu).

  

Powiązane usługi