Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Archiwum

Archiwum Urzędu

Archiwum, oprócz dokumentacji osobowo-płacowej przechowuje dokumenty wytwarzane i zgromadzone przez komórki organizacyjne Urzędu.

 

W przypadku zadań realizowanych przez Urząd obecnie, dokumentacja udostępniana jest przez daną komórkę organizacyjną (Wydział Urzędu). W pozostałych przypadkach udostępniania dokonuje Archiwum Urzędu.

 

Zatem aby uzyskać żądaną dokumentację należy kontaktować się z danym Wydziałem telefonicznie lub pisemnie albo z Archiwum Urzędu.

 

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych

 

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

 

  •  Telefon: 32 20 77 175, 32 20 77 176
  •  Fax: 32 20 77 275
  •  e-mail: ok-biuro@katowice.uw.gov.pl

Powiązane usługi

Biuro Organizacyjno-Budżetowe