Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BAI.272.32.2022
Przedmiot postępowania: Dostawa wraz z montażem stanowiska do zarządzania kontrolą dostępu dla Straży Granicznej
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2022-07-04
Termin składania ofert: 2022-08-05
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sadkiewicz

Wyślij link z tym przetargiem