Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.26.2022
Przedmiot postępowania: Zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG) z przeznaczeniem dla Placówki SG oraz laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków wraz z odpowiednim przeszkoleniem dla KAS
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2022-07-01
Termin składania ofert: 2022-08-11
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem