Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.29.2022
Przedmiot postępowania: Adaptacja pomieszczeń I piętra w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich – II postępowanie
Rodzaj postępowania: Robota budowlana
Tryb postępowania: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy pzp
Data ogloszenia: 2022-05-26
Termin składania ofert: 2022-06-10
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem