Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BAI.272.16.2024
Przedmiot postępowania: Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach.
Rodzaj postępowania: Robota budowlana
Tryb postępowania: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy pzp
Data ogloszenia: 2024-04-30
Termin składania ofert: 2024-05-20
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem