Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.9.2024
Przedmiot postępowania: Zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Łowieckiej w Katowicach
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy pzp
Data ogloszenia: 2024-05-13
Termin składania ofert: 2024-05-24
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem