Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.37.2022
Przedmiot postępowania: Zakup ciężkiego kombinezonu pirotechnicznego - 2 postępowanie
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy pzp
Data ogloszenia: 2022-06-20
Termin składania ofert: 2022-07-07
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem