Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.20.2022
Przedmiot postępowania: dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2022-04-27
Termin składania ofert: 2022-05-30
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Nazwa pliku Wielkość Data publikacji Pobierz
SWZ 1.25 MB 2022-04-27 10:20:16
SWZ_20_2022 ver edytowalna 406.5 KB 2022-04-27 10:20:36
załaczniki nr 2.1 do 2.8 do SWZ OPZ.sig 2.85 MB 2022-04-27 10:20:52
załaczniki nr 2.1 do 2.8 do SWZ OPZ ver edytowalna 6.4 MB 2022-04-27 10:23:55
ogłoszenie o zamówieniu 15.84 KB 2022-04-27 10:24:15
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 77.37 KB 2022-05-13 10:40:57
modyfikacja SWZ 763.11 KB 2022-05-13 10:41:25
załacznik nr 7 do SWZ po zmianie SWZ 21.47 KB 2022-05-13 10:41:50
kwota jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamowienia 20_2022 224.99 KB 2022-05-27 10:00:31
Informacja z otwarcia ofert 30 maja 2022 313.38 KB 2022-05-30 14:12:26
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zad 2 324.28 KB 2022-06-24 16:02:55
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_zad 1, 3-8_ofertach odrzuconych_20_2022 445.72 KB 2022-07-21 15:18:07
ogłoszenie o wyniku postępowania zad 2_2022-OJS142-405905-pl 140.12 KB 2022-07-26 09:05:57

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem