Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.32.2021
Przedmiot postępowania: „Zakup i dostawa laptopów dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej w związku z realizacją zadań wieloletniego programu SENIOR+".
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2021-08-24
Termin składania ofert: 2021-09-24
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Nazwa pliku Wielkość Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 32-2021 109.76 KB 2021-08-24 10:08:54
SWZ - 32_2021 850.04 KB 2021-08-24 10:09:11
SWZ - 32_2021 ver.edytowalna 346 KB 2021-08-24 10:09:36
sprostowanie ogłoszenia o zamowieniu z dnia 3 wrzesnia 2021 021-OJS171-445572-pl 65.88 KB 2021-09-03 10:15:02
kwota jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamowienia 222.36 KB 2021-09-21 10:06:33
Informacja z otwarcia ofert 24 września 2021 237.13 KB 2021-09-24 11:50:22
informacja o unieważnieniu 502.46 KB 2021-09-28 11:15:45
ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie 88.95 KB 2021-10-01 10:55:34

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem