Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BAI.272.51.2019
Przedmiot postępowania: Dostawa wyposażenia dla Straży Granicznej
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2019-11-18
Termin składania ofert: 2019-11-26
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Rafał Fularski

Wyślij link z tym przetargiem