Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BAI.272.53.2019
Przedmiot postępowania: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów języka angielskiego oraz języka rosyjskiego dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zajmujących się bezpośrednią obsługą cudzoziemców – obywateli państw trzecich w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 10/2019/OG-FAMI).Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania częściowe: 1) Zadanie częściowe nr 1: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla 5 osób oraz kursów języka rosyjskiego dla 4 osób podzielonych na grupy według poziomu zaawansowania (pracowników świadczących pracę w siedzibie Urzędu w Katowicach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do ogłoszenia. 2) Zadanie częściowe nr 2: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla 5 osób oraz kursów języka rosyjskiego dla 2 osób podzielonych na grupy według poziomu zaawansowania (pracowników świadczących pracę w siedzibie Urzędu w Częstochowie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do ogłoszenia.
Rodzaj postępowania: Usługa
Tryb postępowania: w trybie art 138 o Pzp
Data ogloszenia: 2019-12-13
Termin składania ofert: 2019-12-23
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem