Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.12.2023
Przedmiot postępowania: Dostawa akcesoriów komputerowych
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2023-04-04
Termin składania ofert: 2023-05-05
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem