Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.24.2021
Przedmiot postępowania: Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2021-09-10
Termin składania ofert: 2021-09-23
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Nazwa pliku Wielkość Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o modyfikacji umowy - zad. 5 102.29 KB 2021-12-10 10:18:35
ogłoszenie o zamówieniu 24-2021 177.92 KB 2021-09-10 13:12:36
SWZ 24-2021 1.64 MB 2021-09-10 13:12:51
ogłoszenie o wykonaniu umowy - filtr p/pyłowy 50.02 KB 2021-12-20 06:57:00
SWZ 24-2021 ver.edytowalna 704 KB 2021-09-10 13:13:11
ogłoszenie o wykonaniu umowy zmiana - filtr p/pyłowy 55.76 KB 2021-12-20 06:57:23
ogłoszenie o wykonaniu umowy - sprzęt informatyczny dla IAS 52.74 KB 2021-12-20 06:57:53
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 68.23 KB 2021-09-14 09:25:50
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 130.69 KB 2021-09-22 10:51:04
ogłoszenie o wykonaniu umowy - zad. 5 serwery 57.33 KB 2022-01-04 09:29:15
Informacja z otwarcia ofert 24-2021 445.66 KB 2021-09-23 12:40:46
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie częściowe nr 3 397.78 KB 2021-09-24 11:25:52
informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu zadania częściowego nr 1 508.34 KB 2021-10-05 13:10:40
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zad. 2,4,5,6 429.41 KB 2021-10-13 09:34:14
ogłoszenie o wyniku 125.4 KB 2021-11-02 10:07:54
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.II 134.54 KB 2021-12-01 11:54:33
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - zad. nr 6 macierze 53.56 KB 2021-12-09 11:40:59

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem