Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.6.2023
Przedmiot postępowania: Dostawa niszczarek
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Z wolnej ręki
Data ogloszenia: 2023-02-22
Termin składania ofert: 2023-02-24
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem