Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BAI.272.20.2021
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców”.
Rodzaj postępowania: Usługa
Tryb postępowania: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
Data ogloszenia: 2021-07-09
Termin składania ofert: 2021-07-19
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Sylwia Szewczyk

Wyślij link z tym przetargiem