Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.273.18.2021
Przedmiot postępowania: Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – II postępowanie
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2021-06-04
Termin składania ofert: 2021-07-06
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Nazwa pliku Wielkość Data publikacji Pobierz
SWZ 1.66 MB 2021-06-04 09:12:59
SWZ_18_2021_wersja edytowalna 600.5 KB 2021-06-04 09:13:26
ogłoszenie o zamówieniu 134.93 KB 2021-06-04 09:13:48
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 86.05 KB 2021-06-18 09:05:38
kwota jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamowienia 243.04 KB 2021-07-02 12:14:45
Informacja z otwarcia ofert 6 lipca 2021 575.06 KB 2021-07-06 15:10:47
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 387.84 KB 2021-08-19 13:51:03
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS181-469375-pl 133.12 KB 2021-09-17 09:28:29
ogłoszenie o wykonaniu umowy zad nr 2 53.95 KB 2021-10-12 09:59:59
ogłoszenie o wykonaniu umowy zad nr 1 55.13 KB 2021-10-19 10:37:58
ogłoszenie o wykonaniu umowy zad 3 62.58 KB 2021-12-15 07:53:40

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem