Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.38.2021
Przedmiot postępowania: Dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2021-09-03
Termin składania ofert: 2021-09-15
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Nazwa pliku Wielkość Data publikacji Pobierz
SWZ 38-2021 835.79 KB 2021-09-03 10:35:30
SWZ 38-2021 ver.edytowana 344.5 KB 2021-09-03 10:36:11
odpowiedź na pytanie 38-2021 405.35 KB 2021-09-09 09:55:39
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 66.37 KB 2021-09-13 09:29:28
kwota przeznaczona na realizację zamówienia 314.79 KB 2021-09-14 09:26:33
informacja z otwarcia ofert 38-2021 419.21 KB 2021-09-15 13:22:06
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 157.52 KB 2021-09-28 09:56:47
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 38-2021 98.19 KB 2021-10-22 09:31:17
ogłoszenie o wykonaniu umowy 52.58 KB 2021-10-25 09:40:18
ogłoszenie o zamówieniu 38-2021 112.47 KB 2021-09-03 10:35:01

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem