Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.38.2021
Przedmiot postępowania: Dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2021-09-03
Termin składania ofert: 2021-09-15
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem