Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.33.2021
Przedmiot postępowania: Usługa telefonii stacjonarnej dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na okres od 1.12.2021 r. do 30.11.2023 r.
Rodzaj postępowania: Usługa
Tryb postępowania: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
Data ogloszenia: 2021-10-05
Termin składania ofert: 2021-10-19
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem