Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.66.2021
Przedmiot postępowania: Dostawa kart kryptograficznych
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Z wolnej ręki
Data ogloszenia: 2021-11-15
Termin składania ofert: 2021-11-18
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem