Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.27.2020
Przedmiot postępowania: Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2020-11-06
Termin składania ofert: 2020-11-16
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Nazwa pliku Wielkość Data publikacji Pobierz
SIWZ 1.76 MB 2020-11-06 17:24:57
SIWZ wersja edytowalna 148.03 KB 2020-11-06 17:25:12
Załączniki nr 2.1 - 2.9 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 2.83 MB 2020-11-06 17:26:01
Załączniki nr 2.1 - 2.9 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia ver edytowalna 6.39 MB 2020-11-06 17:26:36
załacznik nr 5 do SIWZ Identyfikator postępowania i klucz publiczny 290.37 KB 2020-11-06 17:26:56
ogłoszenie o zamówieniu nr 607746-N-2020 z dnia 2020-11-06 r. 610.29 KB 2020-11-07 11:46:42
Informacja z otwarcia ofert 296.23 KB 2020-11-16 14:04:40
Unieważnienie postępowania zad nr 5_7_8.sig 282.13 KB 2020-11-24 13:49:42
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zad 9 403.59 KB 2020-11-26 14:36:45
Unieważnienie postępowania zad nr 2 477.35 KB 2020-12-03 15:50:00
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zad 3 403.24 KB 2020-12-15 13:23:02
Unieważnienie postępowania zad nr 4 i 6 460.02 KB 2020-12-16 10:49:32
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia zad 9 284.32 KB 2020-12-29 12:07:05
Ogłoszenie o zmianie umowy dot.zad nr 9 365.37 KB 2020-12-29 13:53:13
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zad nr 1 55.48 KB 2020-12-30 10:04:20
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zad 1 i 3 475.86 KB 2021-01-21 11:58:09

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem