Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.51.2021
Przedmiot postępowania: dostawa wraz z montażem elementów systemu telekomunikacyjnego – rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie ul. Sobieskiego 7
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
Data ogloszenia: 2021-10-27
Termin składania ofert: 2021-11-04
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Nazwa pliku Wielkość Data publikacji Pobierz
SWZ 889.8 KB 2021-10-27 11:31:05
SWZ 51_2021 ver edytowalna 107.25 KB 2021-10-27 11:31:25
ogłoszenie o zamówieniu 89.22 KB 2021-10-27 11:31:46
modyfikacja SWZ z dnia 29 października 2021- 1.28 MB 2021-10-29 15:44:03
opis przedmiotu zamowienia załacznik 6 do SWZ po modyfikacji SWZ z dnia 29 października 2021 24.96 KB 2021-10-29 15:49:06
kwota jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamowienia 417.14 KB 2021-11-02 13:13:05
Informacja z otwarcia ofert 420.62 KB 2021-11-04 13:47:48
Informacja z otwarcia ofert sprostowanie 251.41 KB 2021-11-05 09:06:19
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_51_2021 412.22 KB 2021-11-05 10:58:49
ogłoszenie o wyniku postępowania 62.27 KB 2021-11-17 08:07:27
ogłoszenie o wykonaniu umowy 51.66 KB 2022-03-22 14:45:31

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem