Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.60.2022
Przedmiot postępowania: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2026 r.
Rodzaj postępowania: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2022-11-22
Termin składania ofert: 2022-11-28
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem