Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.31.2020
Przedmiot postępowania: Zorganizowanie i obsługa punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców spoza UE w Oddziale ŚUW w Częstochowie, realizowanego w ramach projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Rodzaj postępowania: Usługa
Tryb postępowania: w trybie art 138 o Pzp
Data ogloszenia: 2020-11-02
Termin składania ofert: 2020-11-10
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem