Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.62.2022
Przedmiot postępowania: Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Rodzaj postępowania: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2022-11-14
Termin składania ofert: 2022-11-21
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem