Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.50.2021
Przedmiot postępowania: Usługa ochrony osób i mienia w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Damrota 16
Rodzaj postępowania: Usługa
Tryb postępowania: art. 25 ust. 1 Specustawy
Data ogloszenia: 2021-11-04
Termin składania ofert: 2021-11-15
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem