Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.50.2021
Przedmiot postępowania: Usługa ochrony osób i mienia w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Damrota 16
Rodzaj postępowania: Usługa
Tryb postępowania: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
Data ogloszenia: 2021-11-04
Termin składania ofert: 2021-11-15
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Nazwa pliku Wielkość Data publikacji Pobierz
ogłoszenie o zamówieniu 94.72 KB 2021-11-04 11:46:00
SWZ 1.32 MB 2021-11-04 11:46:09
SWZ ver edytowalna 146.9 KB 2021-11-04 11:46:21
kwota jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamowienia 413.87 KB 2021-11-08 14:06:33
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 10.11.2021 590.27 KB 2021-11-10 14:43:09
Informacja z otwarcia ofert 15 listopada 2021- 443.34 KB 2021-11-15 15:01:20
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_i ofertach odrzuconych 50_2021 441.53 KB 2021-12-13 14:53:39
ogłoszenie o wyniku postępowania 62.07 KB 2022-01-07 08:54:23

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem